TERMENI ŞI CONDIŢII

I. PREAMBUL:

1.1. Web site-ul https://spumanteria.ro/ este proprietatea PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislatia din România, având sediul social în Mun. Bucuresti, sector 1, Str. Frumoasă, nr. 28, et. 2, Ap. 5BIS, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8863/2008, avand CUI 23921080, reprezentată prin POPA LAURIAN – Administrator, Tel: +40720202664, E-mail: ask@spumanteria.ro (denumit în continuare Spumanteria).
1.2. Web site-ul este administrat din punct de vedere operațional de catre PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL.
1.3. Prezentul document stabilește Termenii și Condiţiile de utilizare a acestei web site (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”). Vă recomandăm să cititi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest web site. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile noastre vă rugăm să nu utilizați acest web site.
1.4. Utilizarea web site-ului implică că ați luat la cunoștință, înțeles și acceptat integral Termenii şi Condiţiile de utilizare ale acestuia și sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acesteia.
1.5. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile în funcție de politicile noastre interne sau reglementările în domeniu, fără vreo notificare prealabilă. În consecință, vă recomandăm să verificați periodic această pagină și să luați la cunoștință de toate modificările sale.
1.6. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile înregistrate ulterior publicarii modificărilor respective in cadrul web site-ului. Aveti obligatia să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor înainte de a efectua o comandă, deoarece este posibil să fi intervenit modificări de la ultima d-voastra vizită.
1.7. Luam toate măsurile astfel incat informaţiile publicate in cadrul web site-ului nostru, inclusiv descrierea produselor si / sau serviciilor comercializate, precum și preţurile afisate, să fie corecte şi complete. Vom înlătura toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care constatăm că respectiva eroare a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, vom încerca să vă informăm în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

II DEFINIȚII:

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, care se vor aplica tuturor vânzărilor produselor si / sau serviciilor comercializate de către PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, următoarele noțiuni vor avea următoarea semnificație:
2.1. Clientul – orice persoană fizica / juridică, care prin înregistrarea unei comenzi online prin intermediul web site-ului, beneficiaza de produselor si / sau serviciilor comercializate de catre PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL.
2.2. Comanda – solicitarea transmisă de către Client, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de produse si / sau servicii comercializate online de către PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, în condițiile prevăzute de Termenii și Condiții;
2.3. Produs / Serviciu – orice produs / serviciu comercializat de catre PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, prin intermediul web site-ului, solicitat de către Client prin Comanda înregistrată, care urmează să fie livrat de către PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții;
2.4. Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Client accesul in cadrul web site-ului la sectiunea prin care Clientul poate inregistra si transmite o comanda;
2.5. Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);
2.6. Contract la distanţă – orice contract încheiat între PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL şi Client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului din cadrul PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL şi a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

III CLIENTUL:

3.1. Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, Clientul își asumă următoarele obligații:
a) să furnizeze date adevărate, exacte și complete despre el, astfel cum este solicit in formularul de înregistrare;
b) să mențină și sa actualizeze datele de înregistrare pentru a corespunde realității la momentul executării contractului;
c) să nu publice materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge web site-ul în tot sau în parte;
d) să nu publice o imagine sau o afirmație care contravine unor sau oricaror norme legale în vigoare incidente;
e) să informeze PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului său este în pericol.
3.2. În situația în care Clientul nu va respecta aceste condiții, PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL își rezervă dreptul de a folosi toate instrumentele si caile legale de a actiona pentru indreptarea / repararea, etc. a situatiei.

IV PRODUSELE / SERVICIILE

4.1. Serviciile / produsele comercializate prin intermediul acestui web site, sunt bauturi alcoolice si bauturi non alcoolice, având caracteristicile descrise în cadrul fiecarui serviciu / produs.
4.2. Spre a evita eventualele diferende, vă rugăm să aveți în vedere faptul că anumite elemente, precum forma, dimensiunile, culorile astfel cum apar acestea in cadrul web site-ului nostru, pot fi diferite pe dispozitivul pe care dvoastra il utilizati (telefon mobil, tabletă, PC, laptop etc.), față de modul în care apar pe pagina web site-ului.

V COMANDA:

5.1. În vederea plasării unei comenzi trebuie să sunati la urmatorul nr de telefon 0722213214 sau sa trimiteti un e-mail la adresa ask@spumanteria.ro :
5.2. Comanda va fi confirmata prin intermediul e-mailului. Ulterior confirmarii comenzii, aceasta nu mai poate fi modificată.
5.3. Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, prin transmiterea emailului conform punctului 5.2. de mai sus, a acceptării Comenzii transmise de catre Client.
5.4. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL își rezervă dreptul de a refuza o comandă, fără a justifica acest fapt.

VI PREȚUL SERVICIILOR / PRODUSELOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

6.1. Prețurile afisate in cadrul web site-ului nostru, pot fi modificate de catre PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, fără a justifica acest fapt. Preturile modificate vor fi afisate in cadrul web site-ului si vor fi valabile de la data afisarii / publicarii acestora, pentru serviciile / produsele achizitionate ulterior intervenirii modificarilor respective. Pentru serviciile / produsele achizitionate anterior modificarilor, acestea se vor desfasura in termenii si conditiile valabile la momentul achizitionarii, fara obligatia Clientului de a achita vreo suma suplimentara.
6.2. Vă atenționăm asupra faptului ca pot exista cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale web site-ului sau erori, prețul afișat in cadrul acestuia poate să nu fie cel real sau poate fi unul derizoriu sau chiar sa apara cu valoare 0. În aceste cazuri, PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va informa Clientul asupra prețul corect, menționându-l în cuprinsul confirmării comenzii.
6.3. Prețurile afisate in cadrul web site-ului sunt finale. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL este societate platitoare de TVA.
6.4. Facturarea serviciilor / produselor achiziționate se face exclusiv folosind informațiile furnizate de catre Client. Corectitudinea informațiilor furnizate de catre Client pentru emiterea facturii sunt responsabilitate imtegrala a acestuia.
Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate se emite factura finala. Pentru corecții (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții sau modificări ale facturilor emise decât în limitele precizate.
6.5. Plata Serviciilor / Produselor se poate efectua printr-una dintre următoarele modalități, in funcție de opțiunea Clientului / Pacientului:
a) plata ramburs la curier;
b) Plata în contul bancar indicat in cadrul web site-ului pe pagina “Contact”.
6.6. Prin acceptarea Termenilor Și Condițiilor, Clientul acceptă că există posibilitatea să apară și erori in cadrul web site-ului. În această situație, PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va informa clientul cât mai curând posibil cu privire la eroarea produsă. În aceste situații, Clientul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.
6.7. În cazul în care Clientul decide anularea Comenzii, ulterior momentului in care a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Serviciilor / Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul serviciilor / produselor comandate, PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va restitui Clientului integral suma achitata în cel mai scurt termen posibil (dar nu mai mult de 14 de zile de la anulare).

VII RECLAMAȚII:

7.1. Clientul are dreptul sa transmita reclamatii in legatura cu serviciilor / produsele achizitionate.
7.2. Reclamaţiile vor fi efectuate în termen de 3 zile de la data achizitionarii Serviciilor / Produselor si exclusiv pe durata desfasurarii acestora, în scris, la adresa de e-mail: ask@spumanteria.ro , şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
a) obiectul reclamaţiei;
b) termenul în care au fost formulate;
c) dovezile abaterilor reclamate.
8.3. Fiecare reclamație va fi însoțită de o descriere detaliată a presupusei abateri.
8.4. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va raspunde, prin intermediul e-mailului, la adresa de e-mail de la care a fost receptionata reclamatia, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile de la data receptiei reclamatiei.

VIII POLITICA PRIVIND RESTITUIREA SUMELOR ACHITATE SI CAZURILE IN CARE SE APLICA

8.1. Se restituie integral suma achitata doar in situatia in care plata a fost efectuata din eroare. In acest caz, pentru a beneficia de restituirea integrala a sumei achitate, se va transmite un e-mail la adresa: ask@spumanteria.ro, in termen de cel mult 24 de ore de la data efectuarii platii, in care se va specifica ca plata a fost efectua din eroare si Clientul nu doreste achizitionarea produselor pentru care a achitat.
8.2. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va restitui suma in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai mult de 14 Zile.

IX RETURNAREA PRODUSELOR

9.1. Aveți dreptul de a vă retrage din contract pentru produsele comercializate, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.
9.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile pentru produsele comercializate, începând:
► din ziua încheierii contractului;
► din ziua în care intrați d-voastra. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare);
► din ziua în care intrați d-voastra. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);
► din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți).

9.3. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare semnata si trimisă prin poștă la adresa Str Semicercului nr 4 Bucuresti, sau e-mail la adresa ask@spumanteria.ro
9.4. Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa din Str Semicercului nr 4 Bucuresti prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.
9.5. Contravaloarea produselor comandate, livrate de PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL.
9.6. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, eticheta deteriorate, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare.
9.7. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate, in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.9.6.
9.8. Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.
9.9. In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia va da dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.
9.10. Acele produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid NU vor fi acceptate pentru returnare de catre PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d.

X FORȚA MAJORĂ

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment si/sau imprejurare externa vointei oricareia dintre parti si care excede controlului acestora, avand un caracter exceptional, imprevizibil si invincibil si care intervine ulterior incheierii Contractului si impiedica, limiteaza, afecteaza total sau partial una ori mai multe dintre obligatiile stabilite si asumate prin Contract.
10.2. Nici una dintre Parti nu vor fi tinute raspunzatoare pentru neindeplinirea totala sau partiala sau pentru executarea cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, daca o astfel de neindeplinire sau executare cu intarziere au fost determinate de cazuri de Forta majora. Partea care invoca Forta majora va notifica in scris si de indata cealalta Parte despre cazul de Forta majora intervenit.
10.3. In cazul in care, un astfel de caz de forta majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile consecutive, atunci oricare Parte poate denunta unilateral Contractul trimitand o notificare scrisa celeilalte Parti, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

11.1. Drepturile de proprietate intelectuală sau industrială pentru toate informațiile, imaginile, reprezentațiilor grafice, simbolurilor și materialelor existente in cadrul web site-ului apartin PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL și beneficiază de protecția oferită de legislatia română și de legislația europeană în materie.
11.2. Niciun element conținut de catre web site nu poate fi reprodus în tot sau în parte, sau modificat în vreun fel, distribuit, afișat, reprodus, publicat de către o terță persoană pentru orice uz public și/sau comercial, fără a beneficia anterior de consimțământul scris al PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL.

XII FRAUDA

12.1. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL nu solicita Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
12.2. Nu ne asumăm răspunderea în situația în care un Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele noastre.
12.3. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea catre un terț a datelor sale confidențiale.
12.4. Clientul își asumă obligația de a ne informa cu privire la asemenea tentative, folosind datele noastre de contact.
12.5. Ne rezervăm dreptul de a reclama în justiție orice tentativă de fraudare a web site-ului nostru.

XIII DISPOZIȚII FINALE

13.1 PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL nu va solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu.
13.2. PEPE GROUP DISTRIBUTION SRL va asigură confidențialitatea datelor Clientului. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile furnizate rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.
13.3. Nu este permisă utilizarea acestui web site în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest web site, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu acest web site. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest web site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest web site.
13.4. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură in cadrul web site-ului nostru, cu toate acestea nu suntem în măsură să garantăm că web site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, defectiuni ale operatorilor care furnizeaza serviciile de internet sau orice alți factori similari. Folosirea web site-ului este riscul Clientului care, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor noastre își asumă acest risc.
13.5. În vederea evitării contactării de viruși de către dispozitivul dumneavoastră, vă recomandăm să utilizați sisteme adecvate de protectie, menite să vă protejeze dispozitivul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

XIV LEGISLAȚIA APLICABILĂ:

14.1. Utilizarea prezentului web site, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor, sunt guvernate de legislaţia română in vigoare.

XV LITIGII ȘI JURISIDICȚIE:

15.1. Părțile vor depune toate diligențele spre a rezolva pe cale amiabilă diferendele izvorâte între ele din sau în legătură cu folosirea web site-ului sau în legătură cu o Comandă/ un Contract.
15.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanţelor judecătorești competente din Mun. Bucuresti.